Qobiliyatni aniqlash testi (Ayzenk asosida)

Sizga 8 blokdan iborat qobiliyat aniqlash testi taqdim etiladi . Har bir blokda HA yoki YO’Q deb javob berilishi kerak bo’lgan 10 ta savol bor . Har bir blokda javoblar uchun 5 daqiqa vaqt beriladi. Test oxirida Siz ushbu sohaga professional darajada mos ekanligingizni tekshirib ko’ring

Qobiliyatni aniqlash testi (lingvinistik qobiliyat)

Qobiliyatni aniqlash testi (matematik qobiliyat)

Qobiliyatni aniqlash testi (ko’rish qobiliyati)

Qobiliyatni aniqlash testi (kinetik qobiliyat)

Qobiliyatni aniqlash testi (tabiatsevarlik qobiliyati)

Qobiliyatni aniqlash testi (musiqiy qobiliyat)

Qobiliyatni aniqlash testi (suhbatdoshlik qobiliyati)

Qobiliyatni aniqlash testi (fikrlash qobiliyati)

Menu